لیست صنایع آلاینده در فصل اول سال 97 در شهرستان کاشان نهایی شد

جهت تعیین لیست صنایع آلاینده دوره مالیاتی سه ماهه اول سال 97 بعد از اولویت بندی زیست محیطی صنعتی – خدماتی- معدنی و کشاورزی بعد از بحث و تبادل نظر در جلسه کارشناسی شهرستانی لیست اولیه با تکیه بر گزارش کارشناسی ، اخطاریه ها ، شکواییه ها ، نتایج خود اظهاری وآنالیز نمونه برداریهای انجام شده 27 واحد به عنوان صنایع آلاینده به اداره کل پیشنهاد گردید  که نسبت به دوره چهارم سال گذشته دو واحد با توجه به رفع آلایندگی از لیست صنایع آلاینده خارج گردید

شایان ذکر است صنایع آلاینده ای که اقدام موثر و مفیدی جهت رفع آلایندگی در بازه زمانی دوره مالیاتی انجام ندهند بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در پایان هر فصل به عنوان آلاینده در لیست قرار میگیرند که بعد از ابلاغ توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت 1 درصد عوارض الایندگی می شوند و تا رفع کامل آلایندگی در لیست قرار می گیرند . 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید