شروع مدارس و دغدغه والدین

چندسالی است که هنگام ثبت نام دانش اموزان مبلغی نیز به عنوان حق سرویس از والدین در یافت می شودکه البته اگر این کار درست انجام شود نه تنها باعث دغدغه نیست بلکه باعث ارامش والدین نیز می باشد. اما چندسالی است با شروع سال تحصیلی شهروندان کاشانی جهت تامین سرویس دانش اموزان خود دچار نگرانی می شوند. مطلع شدیم که در سال جدید تحصیلی مشکلات عدیده ای در همان هفته آغازین مدارس برای تعداد قابل توجهی از خانواده ها رخ داده است به گونه ای که در همان ابتدا هزینه سرویس از اولین دریافت شده ولی برای برخی از دانش آموزان سرویس در نظر گرفته نشده است .با بررسی و کنجکاوی های خبرنگار ما و جویا شدن دلایل موارد ذیل بدست آمد. به موجب آیین نامه اجرای حمل و نقل دانش آموزان مدارس وظیفه صدور مجوز بعهده سازمان تاکسیرانی شهرداری ها می باشد البته با هماهنگی اداره آموزش و پرورش.در این خصوص سازمان نظارت بر تاکسیرانی کاشان طی مکاتبات خود به مدیریت آموزش و پرورش کاشان الزام مدیران مدارس جهت همکاری و اعقاد قرارداد تنها با 7 شرکت تحت نظارت خود را خواستار شده است. با بررسی های انجام شده این شرکت ها محرز می باشد که بعضی از این شرکتهای پیمانکار دارای شرایط آئین نامه مذکور من جمله موضوع فعالیت از جمله سرویس مدارس را ندارند و حتی سابقه فعالیت در هیچ رشته حمل و نقل شهری یا برون شهری را ندارند و موضوع اسا نام آلفا تعاونی مسکن می باشد لی جزء لیست سازمان نظارت بر تاکسیرانی می باشند. ولی از طرف دیگر از پذیرش اشخاص واجد شرایط و مطرح در کاشان خودداری شده است. حال در این زمینه کدام ارگان پاسخگو می باشد سازمان نظارت بر تاکسیرانی یا آموزش و پرورش و یا پیمانکاران(رانندگان).در پی این گزارش خبرنگار ما به سراغ محسن عرفان مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی رفت.محسن عرفان در پاسخ خبرنگار ما اظهار داشت:برنامه ریزی های سرویس مدارس دانش آموزان برابر آئین نامه اجرایی تاکسیرانی مصوب هیئت وزیران و مصوبات کار گروه ماده 18 آئین نامه حمل و نقل سرویس دانش اموزی می باشد و اعضای این کارگروه عبارتند از مدیر آموزش و پرورش، سازمان تاکسیرانی از طرف شهرداری،انجمن اولیا و مربیان مدارس کاشان.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید