مراسم تکریم و تودیع جناب آقای دکتر محسن جاوری و معارفه جناب آقای مهران سرمدیان

مهران سرمدیان رئیس میراث فرهنگی کاشان را عهده دار شد.

با حکم مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان ،آقای سرمدیان ریاست اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کاشان منصوب شد.مهندس الهیاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان طی سخنان خود  کاشان را شهر نام آور نامید و اشاره کرد که دوره صفویه مهد تمدن بوده است.ایشان با اشاره به اینکه وقتی در مورد تاریخ یک شهر و میراث ان صحبت می شود پشتوانه ی ان ظرفیت عظیم تاریخی است و با ظرفیتهای عظیم و تکیه بر سوابق می شود کارهای عظیمی انجام شود.در حوزه صنایع دستی و نساجی کاشان جایگاه برجسته ای دارد با توجه به حجم سرمایه گذاریها و بناهای ساخته شده و ظرفیت هتل 400 اقامت گاههای سنتی امید بر این داریم که هرچه بیشتر کاشان را به جهانیان معرفی کنیم.این شهر در ثبت ما در میراث فرهنگی ناملموس جایگاه تقریبا اول را دارد. در ادامه رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار داشت که ما با وسواس ویژه ای مهندس سرمدیان را جهت این پست انتخاب کرده ایم. در ادامه مهندس سرمدیان طی سخنان کوتاهی با اشاره به حقیقت های شهرستان کاشان در حوزه گردشگری و صنایع دستی و نیروی انسانی و حوزه میراث فرهنگی برای صدور مجوزها برنامه هایی در نظر گرفته ایم و مهم ترین نام ثبت جهانی کاشان به عنوان شهر نساجی است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید