به مناسبت هفته نیروی انتظامی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی  رئیس وپرسنل  مرکز آموزش فنی وحرفه ای ومسئول انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد در فرماندهی نیرو ی انتظامی شهرستان حاضر شدند. دراین جلسه ابتدا آقای پورابراهیمی ضمن تبریک به مناسبت هفته نیروی انتظامی از زحمات این نیرو در برقراری امنیت در منطقه تشکر کردند و همچنین از همکاریهای آن فرماندهی در زمینه برخورد با آموزشهای غیر مجاز قدردانی نمودند.سپس جناب سرهنگ سپهوند ضمن تشکر از همکاریهای آموزشی انجام شده آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با مرکز آموزش فنی وحرفه ای اعلام نمودند. همچنین جناب سروان مشتاق ازهمکاریهای آموزشی تشکر نموده و درخواست همکاری در زمینه آموزش مهارتی سربازان را اعلام نمودند.خانم کلانترزاده آمادگی خود را جهت همکاری آموزشگاهها جهت آموزش خانواده پرسنل نیروی انتظامی اعلام داشتند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید