محمد مهدی طهرانچی صبح امروز پنجشنبه در دیدار با امام جمعه کاشان

محمد مهدی طهرانچی صبح امروز پنجشنبه در دیدار با امام جمعه کاشان اظهار داشت :

دانشگاه باید پاسدار ارزش‌های فرهنگی کشور باشد.سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشگاه با تاثیر اجتماعی زیادی که در جامعه دارد می تواند در خدمت پیشرفت کشور باشد.وی با بیان رویکرد کار آفرینی دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد دانشجو را تشویق به کار در کنار تحصیل می‌کند و این نوع تربیت اساسا مهم است.طهرانچی با اشاره به سه بازه زمانی تربیتی تاکید کرد: در بازه سوم که مقطع کارشناسی می شود جوان هنوز نیاز به آموزش دارد و این مهم در دانشگاه آزاد مورد توجه است.وی علت زمین خوردن صنایع را دانش بنیان نبودن آن صنعت و آوردن کارخانه بدون دانش در این حوزه خواند و گفت: دانشگاه باید با هدف  توسعه منطقه فعالیت کند.طهرانچی همچنین در رابطه با نوع آموزش در دانشگاه بیان کرد: اگر دانشگاه ما همچون گذشته علم محور باشد و در حوزه کارعملی و پژوهش وارد نشود قطعا بالندگی نخواهد داشت.وی افزود: دانشگاه ها نباید رویکرد صرفا آموزشی جدای از جامعه داشته باشند بلکه باید توقع مردم را برآورده کنند و به حل مسائل جامعه بپردازند تا کارآمد باشند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید