اطلاعیه

درراستای تامین نیروی انسانی موردنیاز صنایع شهرستان مرکز آموزش فنی وحرفه ای آران وبیدگل بصورت رایگان وبا اعطای گواهینامه ویژه خواهران وبرادران برگزار می نماید
طراحی نقشه فرش بارایانه
آخرین مهلت ثبت نام دوشنبه12آذرماه
تلفن54752902داخلی2و5
آران وبیدگل-بلوارآیت ا...عاملی-خ پاسداران
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید